Jurajskie Szlaki

Jeden z głównych punktów widokowych na Pustynię Błędowską.